รวมเวบไซต์สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มช. (สิงห์ขาว)
คณะรัฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง)
รักบ้านเกิดดอทคอม