ลำดับที่
เรื่อง
วัน/เดือน/ปี ที่นำเสนอ
78
22 ธันวาคม 2552
77
14 ธันวาคม 2552
76
25 พฤศจิกายน 2552
75
18 พฤศจิกายน 2552
74
09 พฤศจิกายน 2552
73
02 พฤศจิกายน 2552
72
29 ตุลาคม 2552
71
13 ตุลาคม 2552
70
23 กันยายน 2552
69
11 กันยายน 2552
68
08 กันยายน 2552
67
26 สิงหาคม 2552
66
21 สิงหาคม 2552
65
17 สิงหาคม 2552
64
22 กรกฏาคม 2552
63
15 กรกฏาคม 2552
62
01 กรกฏาคม 2552
61
16 มิถุนายน 2552
60
10 มิถุนายน 2552
59

"ปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและการประชุมของกรมฯ"

25 พฤษภาคม 2552
58
18 พฤษภาคม 2552
57
08 เมษายน 2552
56
01 เมษายน 2552
55
22 มีนาคม 2552
54
13 มีนาคม 2552
53
03 มีนาคม 2552
52
24 กุมภาพันธ์ 2552
51
15 กุมภาพันธ์ 2552
50
10 กุมภาพันธ์ 2552
49
19 มกราคม 2552
48
06 มกราคม 2552
47
29 ธันวาคม 2551
46
15 ธันวาคม 2551
45
28 พฤศจิกายน 2551
44
21 พฤศจิกายน 2551
43
17 พฤศจิกายน 2551
42
04 พฤศจิกายน 2551
41
28 ตุลาคม 2551
40
24 ตุลาคม 2551
39
18 ตุลาคม 2551
38
14 ตุลาคม 2551
37
6 ตุลาคม 2551
36
30 กันยายน 2551
35
15 กันยายน 2551
34
01 กันยายน 2551
33
29 สิงหาคม 2551
32
22 สิงหาคม 2551
31
13 สิงหาคม 2551
30
29 กรกฏาคม 2551
29
25 กรกฏาคม 2551
28
17 กรกฏาคม 2551
27
9 กรกฏาคม 2551
26
5 กรกฏาคม 2551
25
1 กรกฏาคม 2551
24
24 มิถุนายน 2551
23
19 มิถุนายน 2551
22
16 มิถุนายน 2551
21
11 มิถุนายน 2551
20
4 มิถุนายน 2551
19
29 พฤษภาคม 2551
18
25 พฤษภาคม 2551
17
22 พฤษภาคม 2551
16
20 พฤษภาคม 2551
15
15 พฤษภาคม 2551
14
12 พฤษภาคม 2551
13
1 พฤษภาคม 2551
12
16 เมษายน 2551
11
11 เมษายน 2551
10
31 มีนาคม 2551
9
27 มีนาคม 2551
8
19 มีนาคม 2551
7
17 มีนาคม 2551
6
5 มีนาคม 2551
5
29 กุมภาพันธ์ 2551
4
27 กุมภาพันธ์ 2551
3
22 กุมภาพันธ์ 2551
2
20 กุมภาพันธ์ 2551
1
18 กุมภาพันธ์ 2551

 

 

 

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
(07-05-51)