ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่น ๆ
------------------------

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมรับสมัครสอบภาค ก.ทั่วประเทศ
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยการมอบหมายของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อขึ้นบัญชีสำหรับนำไปสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศที่คาดว่าจะมีการเปิดสอบปลายปีนี้อีกหลายจังหวัด โดยกำหนดสอบผู้มีคุณวุฒิ ปวช. - ปริญญาโท ในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน - ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์สอบรวม ๑๓ ศูนย์สอบทั่วประเทศ รายละเอียดคลิกที่นี่
เทศบาลตำบลนาโพธิ์รับสมัครพนักงานเทศบาลและครูเทศบาลหลายอัตรา
           เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  รับสมัครพนักงานเทศบาลสามัญจำนวน 8 ตำแหน่ง และครูเทศบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัคด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่
สภาความมั่นคงแห่งชาติรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ ๔
          สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ จำนวน ๔ ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รายละเอียดคลิกที่นี่ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตคลิกที่นี่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 268 อัตรา
          ก.อบต.จังหวัดอยุธยา กำหนดรับสมัครบุคคลผู้ผ่านการสอบภาค ก. ได้แล้ว เพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ หลายตำแหน่งรวม ๒๖๘ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดคลิกที่นี่
ปปช.รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการระดับ ๓ และระดับ ๔
         คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็น พนักงานประจำสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระดับ ๓ และระดับ ๔ บรรจุครั้งแรกกว่า ๗๐ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ รายละเอียดคลิกที่นี่ สมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

 

 

 

Web Design Factory
Web Design Articles
(12-05-51)