รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลัดฯป๊อป และช่วยเหลือครอบครัวปลัดฯป๊อป
ผ่านกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

--------------------------------

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล/ที่อยู่
จำนวนเงิน (บาท)
1
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดอบต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
300
2
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรงปลัดอบต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
500
3
นางรัตนา ลีลาดีปลัด อบต.หมอกจำแป่ อเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
500
4
อบต.เมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
382
5
ข้าราชการส่วนท้อถิ่นและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อบต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1,000
6
นายขวัญชัย ศิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ อบต.บ้านแหวน อ.หางดง จ. เชียงใหม่
2,000
7
พี่ปาน-พี่ส้ม สนง.ท้องถิ่นจ.กาญจนบุรี
200
8
นายธงชัย ชินชูศักดิ์ ปลัด อบต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
400
9
กลุ่มพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย
อบต.ม่วงยาย จำนวน 532.- บาท
อบต.หลายงาว จำนวน 420.- บาท
อบต.ปอ จำนวน 686.- บาท
อบต.ท่าข้าม จำนวน 500.- บาท
2,138
10
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
600
11
นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัดอบต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี
500
12
นายพิเชษ กันทาหอม
100
13
นายพุฒิกุล ชลสิทธิ์ จบห.ทะเบียนและบัตร 6 ว ทน.เชียงใหม่
500
14
นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี ปลัดฯ ร่วมกับ จนท.อบต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
700
15
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
300
16
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำอบต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
430
17
สมาชิกสภาอบต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
200
18
นายปุริมพัฒน์ รัชตะกิตติวัฒน์ จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ละหาร นนทบุรี
500
19
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
500
20
ปลัดสัจวิทย์ นาตัน และข้าราชการ อบต.ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1,000
21
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
230
22
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1,170
23
นายวรวัชร์ จันทร์วิริยะกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
690
24
สมาชิกทต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
380
25
ชมรมปลัดอบต.จังหวัดสระแก้ว
2,000
26
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
600
27
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อบต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
520
28
อบต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
1,000
29
ชมรมพนักงานส่วนตำบล อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4,300
30
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.สันผีเสื้อ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
500
31
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
500
32
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
600
33
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
500
34
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
470
35
นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดอบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศีรษะเกษ
500
36
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
300
37
ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
550
38
จุ๋ม และ แหม่ม (ข้าวหลามตัด) สิงห์ขาว ๒๙
200
39
ชมรมพนักงานส่วนตำบลอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดอบต.บวกค้าง
1,000
40
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
500
41
นายธีรพงษ์ เจริญรอย อบต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
100
42
นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นปท) รุ่นที่ 15 กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มที่ 3
1,359
43
นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดอบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
760
รวมเงิน ณ วันที่ 30 พ.ย. 51 เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
31,479

แจ้งการโอนเงินเพื่อร่วมทำบุญ คลิกที่นี่

  ร่วมแสดงความไว้อาลัยคลิกที่นี่

เรียน เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน
          ตามที่น้องอัฐพงศ์ ก้อนลม หรือ ปลัดฯป๊อป ได้เสียชีวิตลงก่อนวัยอันสมควร อันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
          ปลัดฯป๊อป นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ แม้จะทราบดีว่า เบื้องหน้าของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานนั้น จะเต็มไปด้วยภยันตราย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แต่ปลัดฯป๊อปก็ไม่ย่อท้อและไม่อ่อนแอยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ จนวาระสุดท้าย
          ในนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง ผมเชื่อว่า เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศคงมีความเศร้าสลดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น้อย และหลายท่านมีความต้องการช่วยเหลือครอบครัวปลัดฯป๊อป มากไปกว่าการกล่าวแสดงความเสียใจ แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล หรือเดินทางไปลำบาก ดังนั้น กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการร้องขอจากเพื่อน ๆ หลายท่านได้ช่วยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบไปมอบให้กับครอบครัวของปลัดฯป๊อปที่จังหวัดตาก สำหรับให้ครอบครัวนำไปสมทบบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ปลัดฯป๊อป และส่วนหนึ่งอาจเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ของปลัดฯป๊อปตามเจตนารมย์ของปลัดฯป๊อปต่อไป
          ผมไม่ได้มีความสนิทหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับปลัดฯป๊อปหรือครอบครัวของปลัดฯป๊อปเช่นเดียวกับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน แต่ด้วยเห็นว่า ปลัดฯป๊อปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สามารถเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นรุ่นหลัง ๆ ได้ และได้เสียชีวิตลงอย่างไม่น่าให้อภัยสำหรับกลุ่มบุคคลที่ลงมือกระทำเยี่ยงสัตว์ป่าในครั้งนี้ เสมือนว่าประเทศไทยเป็นประเทศไร้อารยะธรรม ไร้กฎหมาย ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม แม้นว่าพวกเราจะประณามโจรเหล่านั้นอย่างไร เสียงสาปแช่งหรือเสียงประณามคงไม่เข้าถึงโสตประสาทของกลุ่มคนเหล่านั้นได้ ผมจึงเห็นว่า การที่พวกเราจะทำได้ในขณะนี้คือ ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของปลัดฯป๊อป และร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลัดฯป๊อป พร้อมทั้งได้ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ความห่วงใยของปลัดฯป๊อปที่ต้องการให้น้อง ๆ ได้ร่ำเรียนจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นผลสำเร็จตามเจตนารมย์สุดท้าย แม้ว่าพวกเราจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ผมเชื่อว่าน้ำใจของเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงเล็กน้อยเมื่อรวมกันก็จะเป็นพลังน้ำใจที่มหาศาลได้ ผมจึงหวังว่าพวกเราคงจะช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากเช่นนี้
          เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านใดมีความประสงค์ต้องการร่วมบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ขอเชิญโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพร้าว ประเภทเผือเรียก ชื่อบัญชี "นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง เพื่อครอบครัวนายอัฐพงศ์ ก้อนลม" เลขที่บัญชี 05-3420-20-029506-6 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 หลังจากนั้น ผมจะได้เชิญชวนทุกท่านเดินทางไปจังหวัดตากเมื่อนำเงินที่ได้รับไปมอบให้ครอบครัวของปลัดฯป๊อปในนามของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบ 100 วัน ต่อไป โดยเมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งรายชื่อ-ที่อยู่ และจำนวนเงิน มาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com หรือทางเว็บบอร์ดนี้ หรือจะโทรศัพท์แจ้งให้ผมเป็นการส่วนตัวได้ที่ 089-7581317 เพื่อผมจะได้นำแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบต่อไป ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โทร.089-7581317

 

 

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ
ว่าที่ร้อยตรีอัฐพงศ์ ก้อนลม (ป๊อป) ปลัดอบต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
-------------------------

          ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (9 ก.ย.) ตำรวจ สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี รับแจ้งเหตุนายอัฐพงศ์ ก้อนลม อายุ 26 ปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สะดาวา อ.ยะรัง ถูกยิงเสียชีวิต ขณะขับรถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 4303 ปัตตานี มาถึงหน้าโรงเรียนบ้านอีบุ๊ ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง

          โดยผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่า มีชาย 4 คน นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา 2 คัน ขับตาม และใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่รถของนายอัฐพงศ์ จนรถเสียหลักชนกำแพงโรงเรียน จากนั้นผู้ก่อเหตุลงมาจ่อยิงซ้ำและตัดศีรษะนำไปด้วย ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบขวดน้ำมันเบนซินและจดหมายข่มขู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ. -สำนักข่าวไทย

          ว่าที่ร้อยตรีอัฐพงศ์ ก้อนลม หรือป๊อป มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแม่ละมาด จ.ตาก จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 44 (สิงห์ขาว 37) เมื่อจบการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ อบต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก จากนั้น ได้เข้าสอบคัดเลือกเป็นปลัดอบต.กรณีพิเศษที่กรมส่งเสริมเปิดสอบ และได้ไปบรรจุอยู่ ณ อบต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อเดือนตุลาคม 2550 และได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันของญาติ ๆ และเพื่อน ๆ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอแสดงความไว้อาลัย แด่การจากไปของปลัดฯป๊อป และขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายดังกล่าว ขอให้ดวงวิญญาณของปลัดฯป๊อปไปสู่สุคติโดยเร็ววัน และขอเชิญเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านได้ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของปลัดฯป๊อป พร้อมร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลัดฯด้วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของปลัดฯป๊อป โดยโอนเงินเข้าบัญชีน้องชายของปลัดฯป๊อป ชื่อบัญชี นายเอกภพ ก้อนลม (น้องไปป์) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 082-0057-2007 และแจ้งรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้ได้ หรือจะร่วมทำบุญด้วยตนเองที่บ้านของปลัดฯป๊อป ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ.


 

   

ดูประวัติและคำไว้อาลัยจากรุ่นพี่สิงห์ขาว คลิกที่นี่

 

Web Design Factory
Free Web Counters
(14-9-51)