"ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... "

         สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน...ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับว่าที่ปลัดอบต. ๘ ปลัดอบต.๗ ผู้อำนวยการกองช่าง ๘ ผู้อำนวยการกองคลัง ๘ หัวหน้าส่วนโยธา ๗ หัวหน้าส่วนการคลัง ๗ ฯลฯ ทุกท่านที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา สิบเอ็ดปีผ่านไปไวเหมือนโกหก จากปลัดอบต.ระดับ ๓ หัวหน้าส่วน ระดับ ๒ ได้รับแรงกดดันสารพัด ฝ่าฝันอุปสรรคนานาประการ สร้างสรรองค์กรให้แข็งแกร่ง สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างคุณค่าให้กับชุมชน วันนี้ความสำเร็จของทุกท่านก็มาถึงแล้วครับ หลายท่านก้าวหน้าไปกว่าพี่เลี้ยง(ปลัดอำเภอ)เมื่อสิบปีก่อน หลายท่านก้าวทันพี่เลี้ยงในอดีต จนข้าราชการอื่น ๆ มองตาปริบ ๆ อาจอิจฉาเล็กน้อย แต่ก็อยากบอกว่า อย่าอิจฉาเลยครับท่าน แม้บนบ่าจะเปลี่ยนอินทนูใหม่ ไฉไลกว่าเดิม แต่สิบปีก่อนได้รับแรงกดดันอย่างไร ปัจจุบันมันยิ่งร้ายกว่าในอดีตหลายเท่าตัวนัก สำหรับผู้นำองค์กรที่ดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่หลายคนหน้าตาก็หม่นหมองไปตามวัยและอาจมีหลายท่านอาจเกินวัย เพราะความกดดันจากหลายฝ่ายยิ่งเจอนายกฯไร้คุณธรรม ไร้หลักการบริหาร ไร้ระเบียบวินัยทางการเงินการคลัง ไร้จิตเมตตาปราณี ไร้มนุษยธรรมแล้วละก็ เหนื่อยตั้งแต่ปลัดฯยันภารโรงครับ แต่อย่างไรก็เอาใจช่วยให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตเข้าสู่ความสดใสรอวันฟ้าใหม่ เมื่อมี พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ครับ
        เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายท่านคงได้อ่าน ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำเสนอ ลงในเว็บกรมส่งเสริมฯเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว (ดูร่างพ.ร.บ.คลิกที่นี่)
ซึ่งเป็นร่างของกรมส่งเสริมฯ ที่นักกฎหมายของกรมฯเป็นผู้ยกร่าง แน่นอนครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านคงไม่ลืมปรัชญาที่เคยร่ำเรียนมาที่ว่า "ชนใดร่างกฎหมาย ก็เพื่อชนชั้นนั้น" ซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรครับ เมื่อนักกฎหมายของกรมส่งเสริมฯเป็นผู้ร่างกฎหมาย ก็ต้องเอาผลประโยชน์หรือทำให้เกิดประโยชน์แก่เจ้านายของตน หรือเพื่อพวกพ้อง น้องพี่ของคณะข้าราชการใหญ่น้อยที่นั่งคอยอยู่ในกรมฯ หรือในสำนักงานต่างจังหวัด ยังคงห่วงและหวงแหนอำนาจกลัวจะหลุดหลุ่ย กลัวว่าจะไม่ได้ควบคุมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าสองแสนคน จึงต้องรีบฉิ่งชิงยกร่างแซงโค้งร่างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ที่มัวแต่งุ่มง่ามยึดหยาดอืดอาด ประชุมกันอยู่นั่นแหละ ประชุมกันหลายปี ปีหนึ่งก็ประชุมสักหนสองหน เพราะแต่ละท่านก็บิ๊ก ๆ จนไม่อาจมีเวลามาดูแลเด็ก ๆ ข้าราชการเล็ก ๆ ไม่มีเส้นเช่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องนั่งตาค้าง ปล่อยให้กรมส่งเสริมฯ ชิงตัดหน้าเสนอร่าง พ.ร.บ.ล่วงหน้าไปก่อน ก็อย่างว่าละครับ ใครไวก่อนย่อมจะได้เปรียบ แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องระงมไปทั่วฟ้าแผ่นดินไทยว่า ก่อนยกร่างขอมาฟังเสียงกันก่อนเถอะ หารือกันก่อน นำความเห็นของพวกเราที่ทนทุกข์อยู่กับพื้นที่ก่อนเถอะ แต่ก็เหมือนเป็นแค่เสียงนกเสียงกา ขอชิงพื้นที่ก่อนเถอะ ขอออกร่าง พ.ร.บ.ไว้ก่อน เอาใจนายกฯ(นายกอปท.)สุด ๆ เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
          ไหน ๆ ก็ ยกร่างออกมาเป็นรูปธรรมแล้วครับ ก็ยังดีที่กรมฯยังแบ่งใจให้ข้าราชการเล็ก ๆ อย่างพวกเราได้มีโอกาสรับฟังการชี้แจงที่มาที่ไปของร่างฉบับนี้ นัยว่าจะจัดทำประชาพิจารณ์ แต่เมื่อไปดูตารางที่กรมฯกำหนดออกชี้แจง ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฏาคม เป็นต้นไป โดยเริ่มที่ภาคใต้ ในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายวินัยแล้ว (กำหนดการคลิก) ก็รู้สึกว่า เอ๊ะพวกเราจะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือกรมฯหรืออย่างไร เพราะเพียงสองชั่วโมง (๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) จากตารางที่จะให้ผู้รับผิดชอบมาชี้แจงที่มาที่ไปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มันไม่น่าจะเป็นการประชาพิจารณ์แต่ประการใด เพียงแต่มาแจ้งให้พวกเราทราบแค่นั้นว่า หลักการเป็นอย่างไร เมื่อออกมาเป็นกฎหมายแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเท่านั้น หากจะให้โอกาสแก่พวกเราแสดงความเห็น วิพากษ์วิจารณ์แล้ว คงไม่มีโอกาสแน่ เพราะแค่คำถามสักหนึ่งคำถามเชื่อแน่ว่า คนตอบคงตอบยาวและจบลงด้วยคำว่า "หมดเวลาแล้วครับ" แล้วกรมฯก็อาจนำผลจากการไปชี้แจงทั่วทุกภูมิภาคนี้ ไปเสนอต่อเบื้องบนว่า ทุกภาคเห็นด้วย คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯจะมาแย้งไม่ได้ แต่ก็ยังหวังลึก ๆ นะว่า ความกังวลที่กล่าวมาจะเป็นแค่ความเข้าใจผิด เพราะกรมฯอาจใจกว้าง จัดเวทีชำแหละร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเวทีเฉพาะกิจโดยตรง มิใช่เป็นอีแอบเสมือนว่า กฎหมายนี้ไม่สำคัญเท่ากับการต้องทำอย่างไรจึงจะเล่นงานวินัย หรือข่มขู่ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกรงกลัวจะผิดระเบียบวินัย จนต้องหงอให้ข้าราชการกรมฯเพื่อจะได้เลี้ยงไว้นาน ๆ อยู่ด้วยกันดีกว่านะ อย่าไปเลยสำนักนายกฯ เป็นข้าราชการชั้นสองรองจากข้าราชการกรมฯนี่แหละดี ว่านอนสอนง่ายซะดี ๆ มีอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะปกป้องคุ้มภัยให้เอง (คิดไปเองนะครับ อย่าโกรธกันล่ะ) .
         วันนี้ คงจะได้แค่บ่นครับ บ่นกับร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า กฎหมายสำหรับใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไฉนทำไมพวกข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงไม่มีส่วนร่วมยกร่างกฎหมายฉบับนี้เลย ทำไมถึงต้องรอให้ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้หยิบยื่นให้เล่าครับ หรือเป็นเพราะพวกเรายอมต่อชะตากรรมยอมรับแล้วว่า พวกเราเป็นข้าราชการชั้นสอง แม้จะใช้คำว่า "ข้าราชการ" แล้วเป็นอย่างไง ผมไม่เห็นว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะได้อะไรกับกฎหมายฉบับนี้ นอกจากมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซึ่งก็หวังพึ่งได้หรือไม่ ยังไม่ทราบ แต่ที่แน่ ๆ หากร่างนี้ออกมาเป็นกฎหมายได้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังเป็นทาสในเรือนเบี้ย ภายใต้การกดขี่ของข้าราชการกรมส่งเสริมฯและนักการเมือง โดนทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่ดีแหละครับ วันนี้ขอแค่นี้ก่อน เรื่องนี้คงไม่จบง่าย คงต้องว่ากันอีกยาวครับ
.
     

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
 

 

(หมายเหตุ.- เนื่องจากที่ผ่านมาคอลัมน์นี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ใช้คำที่สุภาพบ้าง คำที่เสียดสีบ้าง และบางความเห็นเป็นการโต้แย้งระหว่างกัน ทำให้อาจเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ทางทีมงานไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง เกรงจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จึงขออภัยทุกท่านที่จำเป็นต้องปิดในส่วนที่แสดงความคิดเห็น แต่ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นของท่าน หรือร่วมคุยกับป.พิพัฒน์ หรือส่งหัวข้อที่ต้องการให้ป.พิพัฒน์ ได้นำมาขยายความต่อ มายังทีมงานที่อีเมล์ admin@thailocalgov.com หรือที่ป.พิพัฒน์โดยตรง ที่ phiphatw@hotmail.com หรือจะแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดเสวนาทั่วไปหรือเว็บบร์อดเสวนาบริหารงานบุคคลก็ได้ครับ)

 

อ่านคอลัมน์ ชวนคุยเรื่องท้องถิ่นย้อนหลัง

  คลิกที่นี่

Web Design Factory
Free Web Counters