ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา / รายชื่อโรงแรมที่พัก / รายละเอียดการเดินทาง / ข้อมูลอื่น ๆ คลิกที่นี่

 


หนังสือคู่มือ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เล่ม ๑
หนังสือคู่มือ สิทธิประโยชน์สวัสดิการและความก้าวหน้า
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งานบริหารบุคคล)
หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

 

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย)
ขอเชิญชาวท้องถิ่น ร่วมจัดซื้อหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อนำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ
ในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดของไทย


การจัดซื้อครั้งนี้ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปตั้งเบิกเป็นค่าวัสดุการศึกษา หรือวัสดุสำนักงานของหน่วยงานได้

 

              ร่วมสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือจนกว่าหนังสือจะหมด

(ขออภัยสำหรับหนังสือคู่มือพัสดุ หมดแล้วและไม่จัดพิมพ์เพิ่ม)


สั่งซื้อตามโครงการนี้ ฟรีค่าจัดส่ง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 


 

(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕)