เช็คด่วนเงินเยียวยาล่าสุดจากมาตรา 33, 39, 40 และเงินเยียวยาล่าสุดจากโครงการรัฐ 2566/2024

อัพเดตเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ เงินเยียวยา ม.33 39 และ 40 เช็คสิทธิตกหล่น ได้รับภายในสิ้นปี 2567

โครงการรัฐจัดเงินเยียวยาช่วยประชาชนในสถานการณ์โควิด 2024

จากสถานการณ์ COVID – 19  ที่นับวันยิ่งระบาดมากขึ้น และล่าสุดก็ได้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้กลายพันธุ์มากจากการผสมกับเชื้อ HIV ซึ่งก็ได้มีโครงการรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดปัญหาการกู้สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ และได้ออกงบเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด โดยแบ่งเงินเยียวยาผู้ประกันตนออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามอาชีพของผู้สมัคร ได้แก่ เงินเยียวยามาตรา 39 33 40 และเงินเยียวยาอื่น ๆ ได้แก่ เงินเยียวยาช่วยชาวนา เงินเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ เงินเยียวยาศูนย์เด็กเล็กสังกัด อปท. และเงินเยียวยานักเรียนที่ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่บ้าน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเงินเยียวยาผู้ประกันตน และเงินเยียวยานักเรียนกันครับ

 

เงินเยียวยา ม33 39 40 ต่างกันยังไง ได้เงินวันไหน

อัพเดตเงินเยียวยาล่าสุดจากโครงการรัฐ โดยประกันสังคมที่ว่านี้ได้แบ่งออกเป็น 3 มาตราหลัก ๆ  นั่นก็คือ ประกันสังคมมาตรา 33 39  และ 40 เป็นเงินเยียวยาตามอาชีพซึ่งครอบคลุมแทบทุกกลุ่มที่ควรมีหลักประกันในชีวิต ซึ่งได้เปิดรับสมัครเพื่อให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้แล้ว

โดยประกันสังคมมาตรา 33 มีสำหรับพนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างในเอกชนทั่วไป กำหนดให้มีการหักจากเงินเดือน 5% เพื่อเป็นเงินสมทบผู้ประกันตน ซึ่งผู้ที่ประกันตนในมาตรานี้ จะได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 และเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 ได้ถูกโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา

ประกันสังคมมาตรา 39 มีสำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชนแล้วลาออก โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพ โดยเลือกจ่ายเงินสมทบจำนวน 70 100 หรือ 300 บาทต่อเดือน ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 10,000 บาท ครั้งละ 5,000 บาท โดยเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 และ เงินเยียวยารอบ 2 ของมาตรา 39 นั้น ได้ถูกโอนไปแล้วในวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และสำหรับคนที่ตกหล่น จะมีการเก็บตกตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึง 31 ธันวาคม 2567 นี้พร้อมรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้เลย

 

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 รีบเช็คสิทธิ หากมีตกหล่น

เงินเยียวยานักเรียน เป็นเงินเยียวยาสำหรับเด็กนักเรียนเป็นจำนวน 2,000 ต่อคน เพื่อให้การช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โควิด โดยเด็กนักเรียนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานักเรียนนั้น จะต้องศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย จะมีการจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงินด้วย

โดยได้มีการเริ่มแจกจ่ายเงินเยียวยาให้กับเด็กนักเรียนภายในวันที่ 31 ส.ค.- ต้นเดือน ก.ย 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้ที่ https://student.edudev.in.th และสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ เป็นต้นไป