ตรวจสอบเยียวยาเกษตรกรล่าสุดประจำปี 2567 เข้าวันไหน และรัฐบาลเยียวยาอย่างไรบ้าง

เยียวยาเกษตรกรล่าสุด  โครงการรัฐแด่ชาวนา เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร  2567


เยียวยาเกษตรกรล่าสุด สำหรับเกษตรกรปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท 2024

 ข่าวเยียวยาเกษตรกรล่าสุดวันนี้จะนำเสนอเรื่องโครงการรัฐสำหรับเกษตรกรกันครับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2567/65 หรือ เงินเยียวยาเกษตรกรเป็นเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด รอบที่ 1 งวดที่ 6 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) หลังจากที่ได้มีการประชุมและลงมติเห็นชอบในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย ด้วยงบประมานที่ใช้ในโครงการเยียวยาเกษตรกรล่าสุดทั้งหมด 54,972,72 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าว และได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 เบื้องต้น ไร่ละ 1,000 บาท

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2567 วันไหน ? โดยเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดนี้ มีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรเอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเงินเยียวยาที่อนุมัติราคาชดเชยส่วนต่างราคาให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2567/65 ซึ่งจะต้องระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2567 และจะต้องเป็นประเภทข้าวเปลือก 5 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

 

ข้อมูล ราคาอ้างอิงของค่าชดเชยเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2024

โดยรายละเอียดและข้อมูลการเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเกี่ยวกับราคาอ้างอิงที่เกษตรกรจะได้รับในรอบแรกนั้น จะมีการกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้คือ ราคาความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 แต่ละครัวเรือนจะชดเชยให้ไม่เกิน 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งราคาข้าวที่เยียวยาเกษตรกรรอบใหม่นี้จะชดเชยคิดตามจำนวนตัน ดังนี้

–   ข้าวหอมมะลิ ชดเชยให้ 15,000 บาท/ตัน (จำกัด 14 ตัน/ครัวเรือน)

–   ข้าวหอมมะลินอก ชดเชยให้ 14,000 บาท/ตัน (จำกัด 16 ตัน/ครัวเรือน)

–   ข้าวเจ้า ชดเชยให้ 15,000 บาท/ตัน (จำกัด 30 ตัน/ครัวเรือน)

–   ข้าวเหนียว ชดเชยให้ 12,000 บาท/ตัน (จำกัด 16 ตัน/ครัวเรือน)

–   ข้าวหอมปทุมธานี ชดเชยให้ 11,000 บาท/ตัน (จำกัด 25 ตัน/ครัวเรือน)

 

วิธีเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 2024

ส่วนพี่น้องชาวเกษตรกรที่ไม่ทราบว่าเงินเยียวยาเข้าบัญชีหรือยัง เราก็มีวิธีเช็คเยียวยาเกษตรกรล่าสุดมาฝากกันครับ ซึ่งสามารถเช็คสิทธิ์ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง วิธีการอย่างแรกคือ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ซึ่งสามารถทำได้บนเบราว์เซอร์ของทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น  ios android แท็บแลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขั้นที่สองคือ ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบถ้วน จากนั้นกดค้นหา แค่นี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการเช็คสิทธิ์รอบล่าสุดแล้วครับ

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดแล้วนั้น ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” และจะแสดงชื่อโครงการ เลขที่ บัญชี วันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. และสถานะการโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันอีกทางว่าเงินได้เข้าในบัญชีเกษตรกรแล้วครับ