เกี่ยวกับ

เราคือแพลตฟอร์มในการเอื้ออำนวยข้อมูลต่อการตัดสินใจในผลิตภัณฑ์ด้านการเงินในทุกรูปแบบของบริการสินเชื่อ แอพธนาคาร และกลุ่มบริษัทไฟแนนซ์ ที่พร้อมเป็นอีกช่องทางตัวเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินได้ดีในยามฉุกเฉิน และสามารถตรวจสอบได้ผ่านการรีวิวจากข้อมูลจริง