ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเร่งเยียวผู้เดือดร้อนด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากออมสิน สินเชื่อช่วยน้ำท่วม ปี 2567

 

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และไม่ว่าเราจะเตรียมตัวรับมือมาดีขนาดไหน มันก็อาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วม ที่มักจะมาพร้อมกับหน้าฝนในทุกๆปี ซ้ำร้ายยังมีเรื่องของพายุโซนร้อนและมรสุมต่างๆเข้ามา ทำให้ในปี 2567 นี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงออกมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นมาตรการเยียวยาน้ำท่วมสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย หรือต้องการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤตนี้เช่นเดียวกับสินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน โดย ธนาคารออมสินได้ตอบรับนโยบายนี้ และได้ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติขึ้นมานั่นเอง

สินเชื่อน้ำท่วม ออมสิน คืออะไร 2024

 

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วม 2567 ผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 2567 ซึ่งเป็นสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉินออมสินที่เข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม เงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆเนื่องจากภัยพิบัตินั่นเอง โดยเป็นสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ที่มีหลักประกันในการกู้  นอกจากนั้นยังมีสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

 

รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

สำหรับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธนาคารออมสินนั้น เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50000 บาทโดยจะสามารถขอสินเชื่อได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนของแต่ละบุคคล โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และปีที่ 2-5 มีอัตราดอกเบี้ย 0.85%ต่อเดือน โดยจะมีระยะเวลาการปลอดการชำระเงินคืนในช่วง 3 เดือนแรก สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปีซึ่งผู้ที่ทำการขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประสบภัยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉินออมสินอีกด้วย 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

สำหรับเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวนี้ จะไม่สามารถทำการขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่จะต้องเข้าไปติดต่อสมัครสินเชื่อที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่ที่อยู่อาศัย หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 1115 โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถสมัครรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ คือ

 

  • เป็นผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว หรืออัคคีภัยเท่านั้น 
  • ผู้สมัครมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี 
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 

 

สำหรับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้น เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ด้วยคุณสามารถใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไปหรือใช้หลักประกันประเภทอื่น เช่น สมุดเงินฝากหรือสลากออมสินพิเศษ อสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในการขอสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของออมสิน www.gsb.or.th หรือมายโม่ออมสินตลอด 24 ชั่วโมง