มาแล้วโครงการเพิ่มกำลังซื้อจากรัฐบาล ตรวจสอบเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าวันไหน [อัพเดท 2566]

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด 2566

เพิ่มกําลังซื้อคืออะไร มีโครงการรัฐบาลอะไรบ้าง 2023

การเพิ่มกำลังซื้อคือเป็นการเพิ่มเงินในบัตรเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มสภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับโครงการที่มีเงื่อนไขต่างกัน ดังนี้ 

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการรัฐ รอบที่ 3 : เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐ หรือที่เรียกว่าบัตรคนจน มีกรอบวงเงินทั้งหมด 16,380 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเพิ่มวงเงินเพิ่มกำลังซื้อค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นจำนวน 200-300 บาท และเพิ่มกำลังซื้อค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ส่วนลดค่าน้ำประปา ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกฤกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่ง เฟส 3 :  โครงการรัฐบาลที่กรอบวงเงินเพิ่มกำลังซื้อทั้งหมด 93,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เงื่อนไขเดิมคือ รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน จะมีการเพิ่มยอดเงินให้ 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท โดยจะมีการเติมเข้าแอพเป๋าตังทุก ๆ  3 เดือน ตั้งเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2566
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อยิ่งใช้ยิ่งได้: โครงการรัฐบาลที่สนับสนุนในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-voucher สำหรับคนที่ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีกรอบวงเงินทั้งหมด 28,000 ล้านบาท โดยจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

 

สมัคร ลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 2023

โดยวิธีการสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมสิทธิเพิ่มกำลังซื้อของแต่ละโครงการก็มีวิธีที่ต่างกัน ดังนี้

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการรัฐ รอบที่ 3 : โครงการเพิ่มกำลังซื้อนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนในการใช้สิทธิ ยอดค่าใช้จ่ายจะมีการเติมเข้าไปอัตโนมัติ ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้เลยตามยอดที่ให้ไว้
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่ง  เฟส 3 :  โครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่ง ในรอบที่ 3 ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อยิ่งใช้ยิ่งได้: โครงการเพิ่มกำลังซื้อยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ภายใน 3 วัน

 

เช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ โครงการเพิ่มกําลังซื้อใช้ยังไง เงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าวันไหน

โดยสามารถเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อได้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คสิทธิเพิ่มกำลังซื้อได้ที่ www.govwelfare.cgd.go.th  โครงการคนละครึ่งสามารถเช็คได้ผ่านแอพเป๋าตังได้เลย ซึ่งได้มีการโอนเข้าไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถเช็คได้ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ซึ่งสามารถใช้สิทธิวันที่ 21 มิถุนาย 2566 เป็นต้นไป และหากใครที่ต้องการยกเลิกโครงการเพิ่มกําลังซื้อเป็นโครงการคนละครึ่ง ก็สามารถทำได้ผ่านแอพเป๋าตังได้เลย