ขอเชิญฝึกอบรม

เรื่อง “เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองและการแก้คำฟ้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิก

 

เข้าสู่เว็บไซด์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นคลิกที่นี่

(ขออภัยช่วงนี้ เว็บกลุ่มเพื่อนขัดข้องจึงขอใช้พื้นที่ของเว็บสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยแทน)