Business Talk คืนนี้ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 23.00 น.
ประเด็น ขึ้นเงินเดือนรัฐ...เลิกจ้า งพนักงานท้องถิ่น

พบกับ รักษเกชา แฉ่ฉาย 
รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และ พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.)
ดำเนินรายการโดย อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ทาง NOW26 ในเครือเนชั่น
หรือทางช่อง IpStar 36

เข้าสู่เว็บกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คลิกที่นี่

(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕)