รุ่นที่ ๒ ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้)

 

เข้าสู่เว็บกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คลิกที่นี่

(ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕)

 

 

 

รายละเอียดคลิกที่นี่